En benediktinaj monaĥejoj, gastoj neniam mankas, kaj Sankta Benedikto autaùzorgas gastejon por ili : Ni ricevu ĉiu gasto, kiu alvenas kiel Kristo, ĉar li mem devas iam diri : Mi petis la gastadon, kaj vi bonvenigis min.(La Regularo de Sankta Benedikto, Ĉapitro 53, verseto 1). Antaù ĉiuj alvenantaj aù ekvojaĝantaj gastoj, oni klinu la kapon aù oni sternu la tutan korpon sur la teron, adoranta en ili la Kriston, ke oni ricevas en ili mem. (Samloke, verseto 7).

Jen resumitaj en tablo la karakterizaĵoj de nia kvar loĝejoj :

Gastado ĉe la Terreville monaĥejo
Loĝejo Enhaveco Ĉambroj Taksa kosto
Interna gastejo 7 litoj Individuaj ĉambroj Viroj 25 €
Junulara gastejo
aù Emmanuel
30 litoj 1 Dormejo Ambaù seksoj 5 €
Marie-Marthe nenio 2 Dormejoj laù donacoj
Sankta Benedikto gastejo 12 litoj 6 individuaj ĉambroj
kaj 3 dulitaj ĉambroj
Virinoj 32 €

La kontribuaĵoj estas lasitaj laù la donacemo de ĉiu. Tiu, kiu povas plie doni, kompensas tion, kion mankas ĉe tiu, kiu ne povas sufiĉe doni.

La Gastomastro estas la Frato Sylvestre.
Se oni volas rezervi por spirita retiriĝo, bezonas voki al 0 (596) 5 96 52 09 48 kaj peti la Gastomastron. Tamen, ekde la monaĥeja Portisto ricevas multajn telefonvokojn, preferinde estas skribi al Frato Sylvestre ĉe la sekvanta adreso :


Frère Hôtelier
Monastère Notre-Dame du Mont-des-Oliviers
Terreville; Quartier Bel-Air
97233 SCHOELCHER

nepre inkluzivante la telefonnumeron, por ke li povos retelefoni al vi. Tio necesas iom pli da tempo sed li sendube ricevos vian leteron.

Praktikaj Informoj :