Vierge

La ikono reprezentas la Virgulinon Marian kaj :

  1. dekstre, du scenojn de la Malnova Testamento ;
  2. maldekstre, du scenojn de la Nova Testamento.

Ĉe la supre maldekstra flanko, la reprezentado de la Ŝafido, buĉita sed ankoraù vivanta, alfrontas dekstre la Abrahaman oferon. Isaako estas la praulo de Kristo kaj samtempe la figuron de la venonta realaĵo, plenumigita en la mistero de Pasko, en la morto kaj releviĝo de Kristo, kiu ekvivigas la tutan homaron.
Ĉe la sube maldekstra flanko, la agonio en la ĝardeno de la olivarboj, kie ni vidas Jesuon preĝantan, kaj poste ekvidantan la dormantajn Apostolojn, alfrontas la batalon de Jakob kun la anĝelo de la Sinjoro, tuj antaù ol eniri Canaan, la Promesita Lando. Ĉi tiu interligo estas ankoraù trafa, ĉar Jakob estas Krista praulo kaj "agonio" signifas batalon.