Père Prieur avec son Sous-Prieur

La Patro Prioro (el la Latina, Prior, signifante unua) gvidas la komunumo de la monaĥoj kun la Patro Subprioro. Li estas responsa pri la bonirado de la monaĥejo koncerne la spiritaĵojn kaj la materiaĵojn, alivorte kiel pri la spirita progreso de la monaĥoj, tiel ankaù pri la komunhavaĵo de la monaĥejo. Li estis elektita el la komunumaj fratoj ; tial krom esti ilia spirita Patro, li ankaù estas ilia frato.Communauté
Nia komunumo aktuale konsistas el 15 monaĥoj. Komunuma vivo proponas al ĉiu membro la spirita kaj la materia helpo por pli facile atingi la celon de la monaĥa vivo : unio kun Kristo kiu estas la finfina feliĉo.